Начало / advisor (страница 2)

advisor

Пълномощно за автомобил (МПС)

П  Ъ   Л   Н   О   М   О   Щ   Н   О   Долуподписаните: …………… …………… …………… …………… ……………, с ЕГН: …………… ……………, ЛК №………………….., изд. на ………………..г.  от МВР – ……………, …………… …………… …………… …………… …………… ………., с ЕГН: ………………….., ЛК №………………….., изд. на ………………..г.  от МВР – ……………,   УПЪЛНОМОЩАВАМЕ ...

прочети

Типов договор за замяна

ДОГОВОР ЗА ЗАМЯНА Днес …………………… 20………, в гр. ……………….. между:

прочети

За общите условия и дребния шрифт

Повече от десетилетие Търговският закон (ТЗ) предлага ясна уредба сделките с общи условия, но популярността им сред бизнеса е почти нулева. Липсват спорове и реални отношения. Договорите под общи условия се използват обикновено само от доставчици на комунални услуги и банки. При това договаряне се цели улесняване на търговския оборот ...

прочети

Препъни камъните в „бланковия“ договор

Какво да гледаме при подготовката и/или подписването на бланков договор?

прочети