Начало / Пълномощно – примери и бланки

Пълномощно – примери и бланки

Важно – Необходими данни за пълномощно за автомобил.

Пълномощното за автомобил се подписва пред нотариус, където в момента на подписване на пълномощното трябва да присъстват и двете страни. Всички нотариуси имат готови бланки за пълномощно за МПС, но някои от от тях вземат допълнително пари за ползване на тяхната бланка, така че по-евтино и по-бързо би било да подготвите предварително попълненото пълномощно, и при нотариуса само да заверите подписите на станите.


Тази страница от Tipovdogovor.info съдържа връзки към бланки за пълномощни, които може да бъдат директно попълвани и принтирани. Идеята на пълномощното е да дадем възможност на трето лице да реализира наши права и/или задължения съгласно наше лично желание. Предварителната подготовка на документите преди срещата при нотариус дава възможност на страните да обмислят договореностите, така че да не губят своето и на длъжностното лице време при подписване на документите.