Начало / Пълномощни / Пълномощно за автомобил (МПС)

Пълномощно за автомобил (МПС)

П  Ъ   Л   Н   О   М   О   Щ   Н   О

 

Долуподписаните:

…………… …………… …………… …………… ……………, с ЕГН: …………… ……………, ЛК №………………….., изд. на ………………..г.  от МВР – ……………,

…………… …………… …………… …………… …………… ………., с ЕГН: ………………….., ЛК №………………….., изд. на ………………..г.  от МВР – ……………,

 

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

…………… …………… …………… …………… …………… ………., с ЕГН:  …………… …………… …………… , ЛК №  ……………, изд. на ……………  г. от МВР – ……………,

СЪС СЛЕДНИТЕ ПРАВА:

 

  1. Да стопанисва и да управлява в страната и чужбина личния ни лек автомобил марка „…………………………“, с държавен рег.N ……………, N на рама  …………… ……………, N на дв. …………… ……………, цвят – …………… …………….
  2. Да заменя, да продава на когото намери за добре и на цена, каквато уговори този автомобил, включително да договаря сам със себе си.
  3. Да ни представлява пред КАТ и ДАИ във връзка с експлоатацията на гореописаното МПС, както и при случай на  подмяна на регистрационния талон на колата да подписва всички нужни за това документи пред КАТ и да получи от мое име и за моя сметка новия /подменен/ регистрационен талон и регистрационни номера на гореописания лек автомобил.
  4. Да ни представлява пред ДЗИ и всякакви други застрахователни органи и дружества във връзка със застраховането на автомобила, получаване на застрахователни премии и всякакви други дейности, както и да ни подписва на всички документи във връзка с посочените правомощия.
  5. Да ни представлява пред гранични и митнически власти.
  6. Да ни представлява пред данъчни органи и финансови институции във връзка с плащане на данъци и такси по отношение на собствеността и ползването на автомобила, включително да подава молби и данъчни декларации до данъчната администрация и да получава данъчни документи, удостоверения и други подобни.
  7. Да завежда искове срещу лица, нанесли материални щети на посоченото МПС, включително и кражба.
  8. Да ни представлява пред трети лица, надлежните съдебни и административни органи във връзка с извършването на действията по повод настоящото пълномощно. 

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:   …………………………….

/…………… …………… …………… /

…………………………….

/…………… …………… …………… /


Необходими данни за пълномощно за автомобил/МПС

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *