Юридически новини, решения на казуси

Сключване на договор за наем на апартамент - основни моменти

Кризата донесе много промени в сферата на строителството, голяма част от тях свързани именно с пазара на недвижими имоти. Покупко-продажбата на имоти в България спадна до нива отпреди кредитния бум, което естествено се отрази и на наемните отношения и онези сделки, свързани с наем на жилища, офиси и апартаменти.

Много хора прецениха, че плащането на наем в момент на криза е по-добра алтернатива от плащане на ипотечни вноски, и затова от потенциални купувачи се превърнаха в потенциални наематели на имот.

Друго предимство е, че при наемът обикновено се спестяват разходи за местни данъци и такси за имота.

За да сме сигурни обаче, че вземаме правилнотото решение, трябва да се подсигурим с читав договор за наем на апартамент.
Има обаче известна доза несигурност в "сделката", особено ако има пропуски в сключения договор за наем или такъв изобщо липсва. Добрата дума и воля и на наемателя, и на наемодателя понякога биват нарушавани. Договорът спестява на наемателя притесненията, че ще остане на улицата без предизвестие, а на наемодателя – да потърси отговорност за евентуални разрушения в жилището си по вина на наемателя.

Пълен текст

 

За общите условия и дребния шрифт

Повече от десетилетие Търговският закон (ТЗ) предлага ясна уредба сделките с общи условия, но популярността им сред бизнеса е почти нулева. Липсват спорове и реални отношения. Договорите под общи условия се използват обикновено само от доставчици на комунални услуги и банки. При това договаряне се цели улесняване на търговския оборот при множество повтарящи се еднотипни сделки. То обслужва основно доставчиците на голям брой стоки и услуги, които се нуждаят от множество еднотипни договори със своите дистрибутори или крайни потребители. Търговският закон ги улеснява, като им предлага възможност да приемат и публикуват въпросните Общи условия, съдържащи всички необходими клаузи в отношенията с дистрибуторите и потребителите. Така няма нужда за всеки клиент или партньор да се пише отделен дебел договор с десетки клаузи. Напротив, отношенията с тях могат да се уредят и с устна договорка или с кратко споразумение от няколко реда, съдържащо данни за клиенти и особености на случая. Могат да бъдат уредени дори и с конклудентни (мълчаливи) действия, например с такова съгласие при взимане на стоката или ползване на услугата.

Пълен текст

 

Препъни камъните в "бланковия" договор

Какво да гледаме при подготовката и/или подписването на бланков договор?